Seminerler

24 Nisan 0 Yorumlar

Pranik Şifanın bir çok seviyesi vardır. Her seviye bellirli bir uluslararası standarda bağlı olarak sadece Dünya Pranik Şifa Vakfı tarafından yetkilendirilmiş eğitmenler tarafından verilmektedir. Her seminer 1 veya 2 gün sürer fakat uzmanlığa ulaşmak düzenli çalışma ve uygulama gerektirmektedir.

Pranik Şifa uygulamak için özel bir yeteneğe gerek yoktur, sıfırdan en ileri aşamaya kadar herkes tarafından öğrenilip uygulanabilir.
  
İlk seviye "Temel Pranik Şifa"'dır ve temel teknikler ile öğrencinin yaygın hastalıkları iyileştirmesi için enerjiyi nasıl kullanacağı öğretilir. Bu semineri tamamlayan herkes pranik şifa uygulayabilmek için gerekli herşeyi almış olur. 2 Tam gün seminer ve yarım gün atöyle çalışmasını içerir. Daha çok bilgi.

İkinci seviyede yani "İleri Pranik Şifa" seminerinde ise ileri teknikler, renk pranaları öğretilmekte dolayısıyla şifalama süreci kısaltılmaktadır. Ağır ve kronik hastalıkların nasıl tedavi edileceği de bu kursta öğretilmektedir. 2 Tam günlük bir seminerdir. Daha çok bilgi.

Üçüncü seviyede yani "Pranik Psikoterapi" seminerinde, hastalıkların psikolojik yönlerine değinilmekte bunların tedavisi öğretilmekte ve psikolojik hastalıkların tedavisi için yeni teknikler ve sırlar verilmektedir. 1 Günlük bir seminerdir. Daha çok bilgi.

Dördüncü seviye
"Pranik Kristal Şifa"'dır. Burada pranik şifada kristallerin nasıl kullanılacağı öğretilir. 1 Günlük bir seminerdir. Daha çok bilgi.

Kurslar ilk seviyeden başlayarak sırayla alınmalıdır. Kurslarda öğretilen bilgiler birbirine temel oluşturmaktadır. Dolayısıyla temel kursu almamış bir kişinin daha sonraki kursları anlaması mümkün olmaz. Eğitmen teknikleri uygulamalı olarak öğretmektedir. Her kurstan sonra uluslararası geçerliliği olan Büyük Usta Choa Kok Sui`nin kurduğu enstitü tarafından katılım sertifikası verilmektedir.

Türkiye'de pranik şifa semineri vermeye yetkili eğitmenleri öğrenmek için praniksifacilar.com sitesini ziyaret ediniz. Antalya'daki son etkinlikleri görmek için giriş sayfasını ziyaret ediniz.

Daha üst seviyeler de mevcuttur fakat bunlar öğretileri yaymalarını sağlamak adına sadece kıdemli öğrencilere öğretilmektedir.


Arhatik Yoga

ARHATİK, yüksek seviyeye erişmiş varlık anlamını taşıyan “Arhat” kelimesinden gelmektedir. Bu ileri seviyedeki yoga sistemi 7 farklı yoganın niteliğini ve gücünü içinde barındıracak şekilde Master Choa Kok Sui'ye öğretmeni tarafından aktarılmıştır.

Arhatik yoga okulu hem sosyal alandaki iyi erdemler ve davranışlar üzerine hem de çeşitli ruhsal çalışmalar üzerine uygulamalar barındırmaktadır. 

Pranik şifa seminerleri gibi sadece yetkili kişiler tarafından belli bir standartta aktarılmaktadır.

Arhatik Yoga'nın hazırlık seviyesi "Yüksek Ruhla Birliğe Ulaşma" semineridir. Bu seminer için temel pranik şifa seminerine katılmış olmak yeterlidir. Daha çok bilgi.

Yetkili Kişiler için

www.praniksifacilar.com sitesini ziyaret ediniz.

Soru sorun;
http://antalyapraniksifa.blogspot.com.tr/p/iletisim.html

0 yorum:

Google hesabınız yoksa profili Anonim seçerek yorum yazabilirsiniz.